sa·men·loop (de; m)

1 plaats waar rivieren, wegen zich verenigen; 2 toevallige of gelijktijdige vereniging

There’s a crack in everything, that’s how the light gets in

– Leonard Cohen


De samenloop van omstandigheden slaagt erin het leven op de proef te stellen. Daar waar we in de verschillende facetten van ons zijn uitgedaagd worden, slinkt veerkracht. Daar bevinden we ons op kruispunten.

Bij de keuze voor de rest van ons pad hebben we baat bij iemand die meeloopt. Een compagnon de route, een klankbord, een luisterend oor, een troostende schouder, een nieuw perspectief

Het mogen doorleven van gevoel en hier steun bij ervaren is belangrijk in elke fase van het leven. Daar biedt Samenloop ruimte voor aan zowel kinderen, jongeren als ouders en hun omgeving


Via een intakegesprek ontdekken we wat Samenloop voor jou kan betekenen en hoe een traject vorm kan krijgen: thema’s, methodieken, intensiviteit, … alsook wie er bij betrokken kan worden uit je netwerk: familie, vrienden, school, …

De locatie van de sessie hangt af van de hulpvraag. We kunnen elkaar ontmoeten in de praktijk. Ook kan gekozen worden voor een buitenlocatie. Indien gewenst vindt de sessie thuis plaats. Online contact gebeurt via Whereby.

We hanteren een tarief van €50 voor een sessie van 50 minuten. Een afspraak kan tot 48 uur op voorhand kosteloos geannuleerd worden. Bevraag uw mutualiteit voor informatie over terugbetaling.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag