De samenloop van omstandigheden in ons vaak drukke leven in een jachtige maatschappij maakt het moeilijk nog echt naar onszelf en onze kinderen te luisteren. Lastige gevoelens of weerbarstig gedrag willen we stoppen en liefst zo snel mogelijk. We hebben echter niet altijd geleerd hoe we daadwerkelijk kunnen omgaan met de niet zichtbare verlieservaringen (verdriet, kwetsuren, afwijzing, …) die erachter schuilen en baseren ons gedrag al te vaak op negatieve en inefficiënte denkpatronen. Hierdoor dreigen we uit verbinding te gaan met onszelf en elkaar. Door hier bewuster mee om te gaan vergroten we onze veerkracht en ons welbevinden.


Via een intakegesprek ontdekken we samen wat samenloop voor jullie kan betekenen en hoe jullie traject vorm kan krijgen: thema’s, methodieken, intensiviteit, … alsook wie er bij betrokken kan worden uit jullie netwerk: familie, vrienden, school, …

Een consult duurt 50 minuten en kost 50€* (online consult via beveiligd Whereby-platform mogelijk aan hetzelfde tarief). Uw afspraak kan tot 48 uur op voorhand kosteloos geannuleerd worden.

Copyright Samenloop Counseling – Alle rechten voorbehouden

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag