Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

sa·men·loop (de; m)

1 plaats waar rivieren, wegen zich verenigen; 2 toevallige of gelijktijdige vereniging

There’s a crack in everything, that’s how the light gets in

– Leonard Cohen


De samenloop van omstandigheden kan het leven overhoop gooien. Twijfel en onzekerheid belemmeren veerkracht. Je staat aan een kruispunt, zoekend naar duidelijkheid en richting.

Bij de keuze voor de rest van je pad heb je baat bij iemand die meeloopt. Een compagnon de route, een klankbord, een luisterend oor, een troostende schouder, een nieuw perspectief.

Het mogen doorleven van jouw gevoel en hier steun bij ervaren, is belangrijk. Beluisterd worden zonder oordeel. Daar biedt Samenloop ruimte voor aan zowel kinderen als ouders en hun omgeving.


Via een intakegesprek ontdekken we wat Samenloop voor jou kan betekenen en hoe een traject vorm kan krijgen: thema’s, methodieken, intensiviteit, … alsook wie er bij betrokken kan worden uit je netwerk: familie, vrienden, school, …

De locatie van de sessie hangt af van de hulpvraag. We kunnen elkaar ontmoeten in de praktijk. Ook kan gekozen worden voor een buitenlocatie. Indien gewenst vindt de sessie thuis plaats. Online contact gebeurt via Whereby.

We hanteren een tarief van €50 voor een sessie van 50 minuten. Een afspraak kan tot 48 uur op voorhand kosteloos geannuleerd worden. Bevraag uw mutualiteit voor informatie over terugbetaling.